בית חב"ד עמינדב – אורה | 052-770-2765

בדיקת מזוזות

ממגנים את הבית!

בית חב"ד של מושבים אורה עמינדב יוצא במבצע מזוזה בו נדאג שבכל בית במושבים אורה ועמינדב יהיו מזוזות כשרות ותקינות. בדיקת המזוזות ייעשו ע"י צוות מומחה מבית חב"ד שיבואו עד פתח הבית שלכם!

הבדיקה ללא עלות, דמי הרשמה 20 ש"ח בלבד.

כדאי לדעת:

סגולה לשמירה

המזוזה היא קודם כל ציווי הבורא, אך גם נחשבת כסגולה לשמירה. על קלף המזוזה מבחוץ כתוב שד"י, שהם גם ראשי התיבות "שומר דלתות ישראל".

ניצחון על האויב

לקראת מלחמת ששת הימים, הורה הרבי לחסידי חב"ד להקים את דוכני התפילין הידועים. במקורותינו נאמר על התפילין כי הם מטילים מורא על האויבים.

מה כתוב בתוכם

כולנו יודעים איך נראים בתי המזוזה או התפילין. בתוכם מונח קלף, עליו נכתבו פרקים מהתורה, כולל "שמע ישראל", בדיו מיוחד על ידי סופר סת"ם, לפי כללי ההלכה.

חשוב לשמור עליהם

מרכיבי המזוזה עשויים להנזק במהלך השנים. רצוי שלא להשאיר את התפילין ברכב או על מקום לח, וכדאי לאטום את בית המזוזה החשוף לגשם.

וגם לבדוק אותם

רצוי לבדוק בכל שלוש וחצי שנים. המהדרים אף בודקים בכל שנה. עם זאת, חשוב לרכוש מסופר ירא שמיים, כי יש פסולים מסויימים שלא יתגלו אפילו בבדיקה.

שתף: