לפרטים נוספים צרו קשר:
052-770-7083

בית חב"ד
דימונה

בית חב"ד דימונה
052-7707083

פעילות שבת
בבית
מבצעים את המשימות בשבת, ממלאים
במוצאי שבת ונכנסים להגרלת הפרסים