בית חב"ד מרכז נתניה | 058-461-4888

זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים

בקלות ובמהירות

מתנות לאביונים:

אחת ממצוות חג הפורים היא לתת צדקה במהלך החג לכל הפחות לשני עניים. בית חב"ד יעביר עוד במהלך החג את תרומתכם למשפחות נזקקות ממרכז נתניה

מחצית השקל:

בזמן שבית המקדש היה קיים, נהגו לתת בחודש אדר 'מחצית השקל' עבור הוצאות המקדש. גם כיום נוהגים לתת "זכר למחצית השקל", השווה ל-29 ש"ח. נהוג לתת סכום כזה עבור כל אחד מבני המשפחה. התרומה תוקדש לפעילות בית חב"ד

(נא לציין עבור מתנות לאביונים / עבור מחצית השקל)

לתרומה בהעברה בנקאית:

בנק פועלי אגודת ישראל -52

סניף 183

מס' חשבון 744166

שם המוטב: אגודות מוסדות חבד נתניה

נא לציין: עבור בית חב"ד מרכז נתניה

(נא לציין עבור מתנות לאביונים / עבור מחצית השקל)

לתרומה באמצעות אפליקציית ביט:

העברה למספר: 050-892-7721

(נא לציין עבור מתנות לאביונים / עבור מחצית השקל)

שתף: