כולל חב"ד צפת | 04-699-9696

זכר למחצית השקל

כולל חב"ד צפת עיה"ק – לצדקת רבי מאיר בעל הנס

כשבית המקדש היה קיים, נהגו לתת בחודש אדר מחצית השקל עבור הוצאות המקדש. גם כיום נוהגים לתת "זכר למחצית השקל", השווה כיום כ24 ש"ח לאדם.

ניתן לתרום את מחצית השקל לפעילות כולל חב"ד:

לתרומה בהעברה בנקאית:

על שם כולל חב"ד צפת

בנק פועלי אגודת ישראל (52)

סניף חיפה (187)

מס' חשבון 574538

לציין בהערה "מחצית השקל"

שתף: