תלמוד תורה אור מנחם חב"ד ערד – כיתה ג' ה'תש"פ
הלכות פסח
שיעור ראשון:
שיעור שני:
שיעור שלישי:
שיעור רביעי:
שיעור חמישי:
שיעור שישי:
שיעור שביעי:
שיעור שמיני:
שיעור תשיעי:
סרטוני עזר בחשבון
חיבור מאונך שלוש ספרות:
חיסור מאונך:
כפל פשוט:
חילוק פשוט:
סדר הפעולות:
גימטריה:
כפל מאונך דו ספרתי-חד ספרתי:
כפל מאונך דו ספרתי-דו ספרתי
בעיות מילוליות: