חב"ד חינוך וערכים קרית גת | 054-216-7702

שרשרת ההדלקה של
ילדי קרית גת והסביבה

מדליקים

מדליקים בחנוכיה האישית שלכם

מצלמים

מצטלמים עם החנוכיה המאירה ומעלים את התמונה כאן בטופס

וזוכים

משתתפים בהגרלה יומית על מגש פיצה עד הבית וסט הספרים "התורה שלי".