בית חב"ד דימונה | 054-777-0580

שרשרת ההדלקה בדימונה

מדליקים

מדליקים את החנוכיה בבית עם בני המשפחה

מצלמים

מצלמים את טקס הדלקת החנוכיה המשפחתי
ומעלים את התמונה כאן בטופס

וזוכים

משתתפים בהגרלה על זכות לקנייה של צעצועים לילדים ב500 ש"ח

שתף: