בית חב"ד דוגמא | 052-770-7083

אגרא דתעניתא

בקלות ובמהירות

בתענית ציבור נהוג לתת צדקה "אגרא דתעניתא" בסכום השווה לסעודות היום כפי מספר הנפשות הצמים במשפחה.

ניתן לתרום אגרא דתעניתא דרך בית חב"ד:

לתרומה בהעברה בנקאית:

בנק מסויים

מס' סניף 000

מס' חשבון 00000

לתרומה באמצעות אפליקציית ביט:

העברה למספר: 000-000-0000

שתף: